Zamena USB Konektora

USB konektor vam se polomio ili ne prepoznaje priključen uredjaj?

Postoje USB konektori  koji su vezani sa matičnom preko kabla ili direktno zalemljeni za ploču.

Vršimo zamenu kod oba modela uz garanciju od 3 meseca.

Postoje slučajevi kada je USB fizički u dobrom stanju ali ne prepoznaje uredjaj, u tom slučaju  se mora ispitati matična ploča I videti koji od delova na istoj je neispravan.