Zamena i reparacija šarki

Vršimo reparaciju (ukoliko je moguće) i zamenu šarki. U našem servisu možete kupiti i zameniti sarke vašeg laptop-a.