Zamena DC Konektora

Laptop varniči, konektor punjača se greje ili se naglo isključi kada pomerate konektor?

Ako imate takve simptome mora se uraditi servis DC konektora.

U slučaju da dugo koristitelaptop  na taj način može doći do većeg kvara matične ploče zato se preporučuje da se problem reši u najkraćem mogućem roku.

Kod odredjenih modela DC konektor se nalazi povezan sa kablom do same ploče a kod drugih se nalazi zalemljen  na samoj ploči.

Vršimo zamenu kod oba modela uz garanciju od 3 meseca.